Apie bendrovę Istorija

Bendrovės veiklos ištakos siekia 1944 metus, kai Kaune, prie Architektūros reikalų valdybos buvo įsteigtas Respublikinis projektavimo planavimo trestas, kuris buvo atsakingas už „...miestų ir miestinio pobūdžio vietovių planavimą, civilinių ir pramoninių pastatų projektavimą.“. Šio tresto dėka susikūrė eilė projektavimo institutų, kuriuose buvo ir teritorijų planavimo padaliniai.

1961 m. įkuriamas Miestų statybos projektavimo institutas (MSPI), į kurį paskiriami jauni absolventai, pervedami ar susirenka taip pat ir teritorijų planavimo specialistai, jau turintys planavimo patirtį.

MSPI direktoriaus 1972 m. sausio 3 d. įsakymu įkuriamas specializuotas teritorijų planavimo skyrius (Respublikinis III skyrius), kuriame pradeda dirbti su planavimu susiję specialistai. Jis vėliau pavadintas Vilniaus 4 skyriumi. Savo savarankišką veiklą skyrius pradėjo turėdamas patyrusius specialistus, jau susiformavusią teritorijų planavimo patirtį. Jų gretas papildė ir kūrybingas jaunimas.

MSPI teritorijų planavimo specializuotas skyrius V-4, su beveik visu MSPI planuotojų kolektyvu 1992 metais tampa valstybine akcine, o 1993 metais – uždara akcine bendrove „Urbanistika“, kuri ir perėmė planavimo darbus, patirtį, archyvą. 
Įgavę patirties dirbdami bendrovėje, į Statybos ministeriją (po reorganizacijos Aplinkos ministeriją) nuėję dirbti Urbanistikos specialistai parengė pirmąjį Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo projektą, kuris 1995 metais buvo patvirtintas seime.
Mūsų specialistai paruošė nemažai metodinių darbų, pritaikant juose Europos, JAV ir Kanados planuotojų patirtį Lietuvoje – pvz. studiją „Europos sąjungos ir kitų užsienio valstybių nacionalinio teritorijų planavimo patyrimo apibendrinimas ir jo pritaikymo galimybės Lietuvos sąlygomis“ bei kt.

Teigiamą postūmį įmonės veikai davė šalies įstojimas į Europos Sąjungą. Priėmus Teritorijų planavimo įstatymą, atsiradus galimybei gauti finansavimą iš Europos Sąjungos, Lietuvoje buvo pradėti intensyvesni teritorijų planavimo darbai. Taip bendrovėje parengtas unikalus, analogų neturintis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (2002 m.), 6 apskričių, daugumos rajonų ir didžiųjų miestų teritorijų bendrieji planai, miestų centrų ir atskirų didelių rajonų detalieji planai, daug specialiųjų planų. Vyko darbas ir planavimo metodikos srityje. Išleisti apskričių bendrųjų planų rengimo metodiniai pasiūlymai, savivaldybių teritorijų bendrųjų planų rengimo metodika ir kt.