Paslaugos Studijos ir konsultacijos

UAB „URBANISTIKOS“ specialistai:

  • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir statybos klausimais, 
  • pateikia ištraukas iš atitinkamų planų, prognozių, pasiūlymų,
  • atlieka informacijos paiešką ir ją apiformina pagal užsakovo pageidavimą,
  • pateikia konkrečias rekomendacijas teritorijų vystymo klausimais,
  • teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims,
  • rengia studijas ir projektinius pasiūlymus analizuojant, vertinant ir apibendrinant įvairių urbanistinių architektūrinių temų ir (ar) teritorijų galimas plėtros tendencijas ir perspektyvas.

Patirtis

Svarbiausios parengtos galimybių studijos:

  • Nacionalinio mokslo ir kongresų centro vietos parinkimo galimybių studija, remiantis kuria LR Vyriausybės strateginis komitetas įtraukė Vilniaus pramogų ir sporto rūmus į valstybės svarbių objektų sąrašą, 
  • teritorijos tarp Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių aukštybinių pastatų statybos galimybių studija, 
  • reguliuojamos sankryžos Pilaitės pr. įrengimo galimybių studija ir kt.